Rundtur Stokkvola- Skurdalsvola

Skihytta- Stokkvola- Rotbua- Skurdalsvola-Møssingvatnet- Skihytta
Fottur, middels gradering, 11,7 km, rundtur. Skotøy: fjellsko eller goretex sko, da det er bløtt på deler av turen.

Parker ved Skihytta.

Følg stien til Stokkvola. Underveis passerer du gapahuker hvor du kan søke le og tenne bål. På toppen av Stokkvola er det flott utsikt over hele Innherred og sørover.

Fra Stokkvola følg sti sørover mot Skurdalsvola som du ser midt mot Forbordsfjellet. Hold til venstre i stiskille rett etter toppen (til høyre går ned til bygda og Åsen stasjon). Stien går nå i skog og myrterreng ned til Rotbua (enden av bomvegen).

Gå til enden av veien(snuplass) og fortsett videre sørover i myrterreng. Ved stiskille mot Hønkleiva hold til venstre (høyre fører ned til Vuddudalen rett nedenfor Kortmann Lysfabrikk). Følg stigning til toppen av Skurdalsvola.

Retur langs samme rute men følg veien når du kommer ned til Rotbua. Kommer da fram til parkering ved Møssingvatnet. Følg veien videre til Skihytta.

Adkomst
Følg skilt mot Skihytta fra Åsen sentrum. Ved Laplassen er det nytt skilt til skihytta, følg dette og passer den første bomstasjonen. Når du kommer til den andre på Tillmyra betaler du bompenger 70 kr. Følg så veien til skihytta.