TrimTrapp i Torhaugen

Il Aasguten har bygget TrimTrapp med 100 trinn i boligfeltet, Torhaugen, friluftsområde. Det er flere stier du kan varme opp på, og løpe/ gå i på toppen av trappa. Det er 1,3 km til kassen på Sveet.
I rundt området er det lekeplass, naturlekepkass, fotballbane, benker rundt om kring og grillplass med benker. Et hus en kan sitte i. Et område for hele familien!!
Håper mange benytter seg av det fine området og den flotte trappa vi har fått:)
Det er lys i trappa.

På vinteren kan en ake ved siden av trappa.

Parkering er skiltet, kjør opp til vasstårnet.
Ingen parkering på fotballbanen!!