Vinter: Ski og aking på Åsfjellet

På Åsfjellet, ved Møssingdalen skisenter blir det kjørt spor hver vinter. Her kan du gå 1 km, 2km, 3km og 5 km i lysløypa. Alle turene er merket med skilt. Det er fint for de små å gå på stadion.
Det er fine bakker for aking like ovenfor stadion.

Det blir kjørt litt lengre skiløyper:
Slettvollan 4 km en vei
Elstadrunden 12, 4 km. Om du tar med lysløypa blir det 14 km.
Mosslinan 3 km. Denne kan du ta med på Elstadrunden.

Ankomst: Følg skilt mot Skihytta fra Åsen sentrum. Ved Laplassen er det nytt skilt til skihytta, følg dette og passer den første bomstasjonen. Når du kommer til den andre på Tillmyra betaler du bompenger 70 kr. Følg så veien til skihytta

På innerfjellet blir det kjørt skiløyper med snøskuter inn til Sagtjønna og Hovatnet.
Det går å gå på ski til Langmyrkoja fra Innerfjellet. Da parkerer du ved veien før du kommer til parkeringen ved bom til Mosslian. Her må du følge blå merker og gå spor selv. Turen er ca 1 km.

Adkomst: Ta av fra E6 i Åsen sentrum og følg skilter til Skihytta/Møssingdalen skisenter. Etter å ha tatt av fylkesveien kommer en til bomplass i bakken hvor veien deler seg til skihytta. Betal bompenger kr. 50 og fortsett videre rett fram. Følge veien til en er framme ved bom til Mosslinan. Her er det parkering.