Skardtjønna og Evt lengre tur om Karbua

Skardtjønna, en rundtur på 5,2 km  som ligger i Nordbygda. Turen går litt etter vei og i skogen. Det kan være litt bløtt enkelte plasser, da det er myrterreng.
Veibeskrivelse: kjør E6 nordover, ta av mot Hammer. Kjør forbi fugletårnet og ta av til høyre mot Ronglan. Følg veien videre, kjør under jernbanen. Ta så første vei til høyre ved gården til Skjesol. NY PARKERING! Kjør litt opp i bakken, parkere nedenfor en brun hytte. Står gult p skilt der.

Gå opp bakken mot Sonstad. Litt bratt bakke, men veldig fin utsikt. Følg veien helt til den går over i skogsvei/ sti. Følg stien merket med blå pinner innover skogen. Når du kommer frem til Skardtjønna, er trimkassen på høyre side av tjønna. Her er det også benker hvor du kan sitte ned og hvile, og nyte naturen rundt deg. Følg vannet videre, til du kommer til en demning. Deretter blir det traktorvei i skogen, til du kommer på stien mot Sonstad. Gå ned bakken til turens utgangspunkt.

Det er fint å fiske ved Skardtjønna der kassen henger.

God tur!

Ønsker du å gå 2 km lengre? Kan du gå om Karbua. Karbua er en gammel gård, det har stått et hus der, det er nå revet ned. Karbua ligger på grensa mellom Åsen og Ronglan. For å gå til Karbua går du ned bakken når du kommer til et ” kryss”. Her står det piler. Gå ned bakken, i enden av bakken kommer du til en traktorvei. Gå til høyre og gå opp bakken. Følg denne veien til du kommer til ei åpen eng. Her går det sau og beiter på sommeren. Husk å lukke grida. Gå over enga og opp til Karbua. Her har Ronglan il ei bok, skriv dere inn. Gå videre rett fram over enga og opp mot skogen. Det er merket med blå pinner og maling. Gå gjennom grida og oppover i skogen, her er det sti. Følg stien til du kommer til en traktorvei, her går du til høyre. Følg traktorveien. Etter et stykke kommer du til et ” kryss”, her går du til høyre og nedover mot skogen. Gå gjennom skogen og ut på myra. Gå over myra et stykke til du kommer til skogen, der svinger du opp til venstre. Her kommer du på Skardtjønna stien igjen. Følg traktorvei tilbake til bilen.

God tur!! PS det kan være bløtt på turen.
Skotøy: Goretex eller fjellsko.
Det er blitt satt opp en gapahuk når du går til Karbua el fra Karbua. Veldig fin å ta mat pause der 👍😃😃