Hønkleiva stien

Pga bygging av ny E6 er det ikke mulig å gå opp hønkleiva til Skurdalsvola. Veien blir brukt av entreprenør og skogen er tatt bort.
Vi er usikker på om vi får til en ny sti opp.

– styret