Tursti rapport 2019

Da har vi tatt inn arkene i alle 19 kassene vi har satt opp. Ingen tvil om at åsbygg og utabygdes er flinke til å gå tur!

Vi vil si tusen hjertelig takk til alle som har gått turene vi har merket, og skrevet seg inn i bøkene.
Turene har blitt godt besøkt, pr 03.11-19 har 9506 navn blitt skrevet i bøkene våre. Det har økt med 756 personer og 3 nye kasser er hengt opp siden november 2018

Sveet; 2207
Elvheim 1246
Hopla -Aasen: 1236
Maurvegtoppen; 1220
Losmarka: 923
Berget; 622

Djupvikrunden; 540
Stavn; 250

Faarahøgda: 213
Langåsrunden :201
Dullumrunden: 165
Skardtjønna :149
Hammervatnet rundt 144
Sukkertoppen: 134
Sonstadvåttån (02.07.19): 88
Langmyrkoia; 60
Nesjøvatnet rundt (04.08.19): 41
Høgklimpen; 36
Tinbuen (12.10.19): 29

Vi har trekt ut heldige vinnere blant trimmere som vant en premie;

Vinnerne av Bodum stålkopp;
Anton Ertsås, Håkon Aaknes og Ragnar M. Arentz.

Vi håper dere fortsetter å gå turer og skriver dere inn i bøkene! Turene ligger på aasguten.no og ut.no. Om dere trenger mere informasjon, ta kontakt med en av oss i turstigruppa 🙂

Tusen takk til dere som har hjulpet oss med rydding, merking av nye stier og bakt kake!! Målet er 20 kasser, så vi har igjen å merke en tur. Ellers er målet å holde stiene ved like og godt merket.

Ønsker dere fine turer fremover!

Hilsen;
Marit Husby (97659776), Maiken Sandberg (98892061) og Ann Cathrin Fossum (91750876).