Turstigruppa står på!!!!

Turstigruppa står på for at folk i Åsen skal gå nye fine turer. Nå har vi lakka kasser og to benker. Saga pinner og merker som vi har mala blå og tredd i tråd! Om du vet av en fin tur i Åsen og Åsenfjord, si i fra til oss!!

Turid Langås, Marit Husby, Ann Cathrin Fossum, Maiken Sandberg, Hanne Augdal Dahl og Anita Løkken!!