Banefordeling

Avtalt treningstid skal respekteres fullt ut og det er kun treningstider etter vedlagte plan som gjelder til enhver tid.

Like viktig er det at alle melder tilbake så tidlig som mulig endring av tidspunkter på treninger og kamper. Etter trening og kamp er hvert lag ansvarlig for å rydde etter seg og trille/bære alle mål utenfor kunstgressmatta.

Når det spilles 11er kamper flyttes alle 5er og 7er mål inn til gjerdet mot E6, eller på utsiden av gjerdet.

Sikkerhetssonen skal overholdes, på kortside minst 5m og langside minst 4m. Når spilleflate er mindre enn 45×90 er avstanden minst 3m til alle sider. (NB! Dette gjelder alle 5er og 7er kamper).

Banefordeling 2021:

Banefordeling uke 35-38

Banefordeling uke 38-40

Oppdatert banefordeling uke 40

 

Spørsmål ang. banefordelingen, bestilling av banetid eller ønske om å leie banen rettes til e-post : [email protected]