Forsikring

Alle våre spillere er forsikret

  • De under 13 år
    Spillere under 13 år er dekket av Norges Idrettsforbund sin Barneidrettsforsikring. Under NIFs Barneidrettsforsikring er spillerne dekket ved utøvelse av organisert aktivitet i idrettslag som er medlem av Norges Idrettsforbund.
  • De over 13 år
    Spillere som har fylt 13 år må være registrert i FIKS som aktive med lagsforsikring inneværende sesong for å være dekket av forsikringsordningen.

Det er klubbens (lagkontakt IL Aasguten) ansvar at alle spillere er registrert som aktive med lagsforsikring i FIKS.