Bruk av banen

  • Sko med fastknotter anbefales, ikke tillatt med skruknotter eller pigg
  • Anbefaler ikke sko med flate såler, gresset legger seg – slitasje/levetid
  • Planlagte treningstider ihht banefordeling respekteres fullt ut
  • Sikkerhetssoner: Langside 4m / kortside 5m. ( 5er og 7er kamper 3m alle sider )
  • Røyking/snusing innenfor gjerdet ikke tillatt. Ikke kast søppel  ( snus, papir, tyggis osv ) på banen.
  • Hvert lag under trening/kamp rydder etter seg.
  • Mål settes på utsiden av gresset etter trening/kamp. Ved 11er kamp flyttes alle 5- og 7er mål inntil gjerdet mot E6. Alternativt på utsiden av gjerdet.

Etter endt trening/kamp er det treners ansvar at banen forlates i ønsket tilstand.
Sørg for at spillere får med seg klær, flasker osv.
Det er også viktig at alle mål som brukes flyttes utenfor banen mot E6.
Dette for at nødvendig børsting av banen skal kunne gjøres uten at anleggsgruppa må flytte på alle mål hver gang.