Ryddeplan

Vi vil alle ha en fin og ren kunstgressbane. Ikke minst er dette også viktig for levetiden på kunstgresset.
Dette ordner seg ikke selv, så rydding av banen må gå på dugnad mellom lagene.

Rydding er også viktig for garantien på kunstgresset. Vi må dokumentere rydding ovenfor leverandøren via periodiske ryddeskjema.
Dette skjemaet har vi gjort tilgjengelig elektronisk under her. Skjemaet fylles ut og sendes inn av lagkontakt etter at man har ryddet.

  • Søppelsekker og engangshansker finnes i containeren som står mellom skolen og idrettshallen.
  • Søppel kastes i søppeldunker nede ved klubbhuset.
  • Gjenglemt tøy og utstyr legges i klubbhuset.

Ryddingen kan gjøres i forbindelse med treningene. Lagledere er ansvarlig for at oppgaven blir utført, og de bestemmer selv hvordan dette skal gjennomføres (om spillerne skal rydde selv, foreldre hjelpe til, osv.).
Lag som ikke utfører sin ryddeuke og leverer kontrollskjema, kan miste treningstid eller få tildelt dårligere treningstid.

Under skjemaet ligger en liste som viser hvilke lag som har ansvar for rydding hvilke uker.

Skjema for rydding:

 

Ryddeplan Kunstgressbanen 2019

 

UKENUMMER LAG SOM ER ANSVARLIG
20 G10
21 J13 & J14
22 G9
23 J12
24 G8
25 J10
26 G7
27 J9
28 Knøtt
29 J7 & J8
30 G13
31 Senior
32 G12
33 G10
34 J13 & J14
35 G9
36 J12
37 G8
38 J10
39 G7
40 J9
41 Knøtt
42 J7 & J8
43 G13
44 Senior