Ryddeplan

Vi vil alle ha en fin og ren kunstgressbane. Ikke minst er dette også viktig for levetiden på kunstgresset.
Dette ordner seg ikke selv, så rydding av banen må gå på dugnad mellom lagene.

Rydding er også viktig for garantien på kunstgresset. Vi må dokumentere rydding ovenfor leverandøren via periodiske ryddeskjema.
Dette skjemaet har vi gjort tilgjengelig elektronisk under her. Skjemaet fylles ut og sendes inn av lagkontakt etter at man har ryddet.

  • Søppelsekker og engangshansker finnes i kiosken.
  • Søppel kastes i søppeldunker nede ved klubbhuset.
  • Gjenglemt tøy og utstyr legges i klubbhuset.

Ryddingen kan gjøres i forbindelse med treningene. Lagledere er ansvarlig for at oppgaven blir utført, og de bestemmer selv hvordan dette skal gjennomføres (om spillerne skal rydde selv, foreldre hjelpe til, osv.).
Lag som ikke utfører sin ryddeuke og leverer kontrollskjema, kan miste treningstid eller få tildelt dårligere treningstid.

Under skjemaet ligger en liste som viser hvilke lag som har ansvar for rydding hvilke uker.

Skjema for rydding:

[contact-form to=”[email protected]” subject=”IL Aasguten Fotball – Skjema for søppelrydding av kunstgressbane”][contact-field label=”Lagkontaktens navn:” type=”name” required=”1″][contact-field label=”Lagkontaktens e-postadresse” type=”email”][contact-field label=”Lagets navn:” type=”text”][contact-field label=”Ryddet i området rundt og ute på kunstgressbanen og ballbingen” type=”checkbox”][contact-field label=”Søppelkasser på utsiden av gjerdet er tømt” type=”checkbox”][contact-field label=”Kommentar” type=”textarea” required=”1″][/contact-form]

 

Ryddeplan Kunstgressbanen 2023

Uke Lag som rydder Uke Lag som rydder
15 J 13 22 J/ G 7
16 G 13 23 J 9
17 J 11 24 G 9
18 G 11 25 G 12
19 J/G 8 26 J 14
20 J 10 27 G 14
21 G 10 28 Damer