Gebyr for endring av tid/sted på kamper

Gebyr for kampendringer, kalt kampendringsgebyr, ble innført fra sesongen 2016.

  • Gebyret er på kr. 500,- pr. kampendring, og gjelder alle typer flytting av kamp.
    • 1 Flytting av kamparena
    • 2 Flytting av kampdag
    • 3 Flytting av kamptidspunkt
  • Det settes en dato på våren og en dato på høsten, som er innslagspunktet for fakturering av kampendringsgeb.
  • Alle kampendringer som skjer før disse datoene vil kunne gjennomføres kostnadsfritt for klubbene.

Se her for datoer 2018:
https://www.fotball.no/kretser/trondelag/om-kretsen/kampendringsgebyr/