Foreldrevettregler

Foresatte, foreldre og besteforeldre. Gjennom barn og ungdoms deltakelse i fotball vil omtrent annenhver husstand ha et forhold til fotball, enten som deltaker eller som tillitsvalgte, foreldre og foresatte. Denne frivillige innsatsen utgjør selve grunnfundamentet som norsk fotball bygger på. Stor deltakelse fra ressursgruppen foresatte, foreldre og besteforeldre vil i framtiden være helt vesentlig for å kunne drive fotballaktiviteten.

Foreldrevettregler:

Som foresatte og foreldre kan du bidra til å gjøre barnefotballen til en opplevelse for barna. Her er noen huskeregler:

1. Møt fram til kamp og trening – barna ønsker det

2. Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen
– ikke bare dine kjente

3. Oppmuntre i medgang og motgang
– ikke gi kritikk

4. Respekter lagleders bruk av spillere
– ikke forsøk å påvirke han/henne under kampen

5. Se på dommeren som en veileder
– ikke kritiser hans/hennes avgjørelser

6. Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta
– ikke press det

7. Spør om kampen var morsom og spennende
– ikke bare om resultatet

8. Sørg for riktig og fornuftig utstyr
– ikke overdriv

9. Vis respekt for arbeidet klubben gjør
– ta initiativ til årlig foreldremøte for å avklare holdninger og ambisjoner

10. Tenk på at det er ditt barn som spiller fotball
– ikke du

11. Ikke belønne ditt barn med penger/premier når de scorer mål
– da blir barnet ingen lagspiller