Årsmøtet 2021 – Saksunderlag

Årsmøtet for 2021 blir gjennomført 2. mars 2022, klokken 19:30 på klubbhuset.

Ettersom restriksjonene rundt Covid-19 har blitt lettet opp gjennomfører vi årsmøtet som et fysisk møte. Vi ber om at ingen medlemmer med sykdomssymptomer kommer.

For å gjøre gjennomføringen av møtet så effektiv som mulig ber vi om at medlemmene ser gjennom dokumentene under på forhånd og har kommentarer klare før de kommer til møtet.

Dokumenter til årsmøtet:

Sakliste til årsmøtet 2021

Årsberetninger:

Årsberetning hovedlaget 2021

Årsmelding 2021 fotball

Årsmelding 2021 Friidrett

Årsmelding 2021 handball

Årsmelding 2021 Ski

Åsmelding Treningssenteret

Årsmelding turstigruppa 2021

Regnskap:

Regnskap 2021 Hovedlaget

Regnskap 2021 fotball

Regnskap 2021 Friidrett-idrettsskole

Regnskap 2021 Håndball

Regnskap 2021 Ski

Regnskap 2021 Treningssenteret

Regnskap 2021 Turstigruppa

Budsjett:

Budsjett hovedlaget 2022

Budsjett fotball 2022

Budsjett 2022 Friidrett årsmøte

Budsjett håndball 2022

Budsjett ski 2022

Budsjett 2022 treningssenteret

Innstilling fra valgkomité:

Innstilling fra valgkomite