Hvem er hva

Årstallene i tabellen er «til-og-med-år». Det betyr at personen skal sitte i vervet til og med det året som står.

Sist oppdatert: 21. mars 2019.

Arbeidsutvalg: Kjell Olav Einarsve 2019 (Leder)
Thea Solvold Hammeren 2019 (Nestleder)
Anton Bryhn 2020 (Kasserer)
Tron Vedul Tronstad 2019 (Sekretær)
Kine Hammeren 2020 (Styremedlem)
Vara: Kari Flokkmann 2019
Friidrett/idrettskole: Marta Myhr 2019 (Leder)
Andrea Rønning 2020
Lise Larsen 2020
Kjersti Iversen 2019
Skiavdeling: Torbjørn Ekle 2019 (Leder)
Trond Roar Almlid 2019
Aleksander Brænne 2020
Eva Karin Evenhus 2020
Anne Berit Haabeth 2020
Høgseterrennet, komité: Torbjørn Ekle 2019 (Leder)
Anne Grete Reitan 2020
Morten Einarsve 2020
Håndballavdeling: Aase Vedul-Moen 2019 (Leder)
Heidi Håvardsen 2019
Astrid Revhaug 2020
Line Benjaminsen 2019
Per Ove Opheim 2019
Erik Ringstad 2019
Fotball: Franck Ude 2019 (Leder)
Jonas Myhr 2019
Andreas Aas 2019
 
Treningssenteret: Ann Cathrin Fossum 2019 (Leder)
Gry Sandvik 2020
Hege Røsdal 2020
Sebastian Klein 2020
Stokkvola Tusenårssti: Per Olav Skjesol 2019 (Leder)
Trond Revhaug 2019
Kjell Stokkan 2019 (Kasserer)
Gaute Evenhus 2019
Asbjørn Andersen 2019
Valgkomite: Gaute Evenhus 2019 (Leder)
Stine Berg 2019
Silje Lillenes 2020
Revisorer: Terje Skjesol 2019
Morten André Stokkan 2020
Webansvarlig: Tron Vedul Tronstad 2019