Hvem er hva

Årstallene i tabellen er «til-og-med-år». Det betyr at personen skal sitte i vervet til og med det året som står.

Sist oppdatert: 27. mai 2020.

Arbeidsutvalg: Kjersti Husby 2020 (Leder)
Thea Solvold Hammeren 2020 (Nestleder)
Karin Nordaune Arentz 2021 (Kasserer)
Tron Vedul Tronstad 2020 (Sekretær)
Kine Hammeren 2020 (Styremedlem)
Vara: Trygve Hergot 2021
Friidrett/idrettskole: Marta Myhr 2020 (Leder)
Andrea Rønning 2020
Lise Larsen 2020
Kjersti Iversen 2020
Eirin Barosen Antonsen 2021
Kari Flokkmann 2021
Anne Grete Hoel 2021
Skiavdeling: Torbjørn Ekle 2020 (Leder)
Trond Roar Almlid 2020
Aleksander Brænne 2020
Eva Karin Evenhus 2020
Anne Berit Haabeth 2020
Hege Aunan Lindsøe 2021
Høgseterrennet, komité: Torbjørn Ekle 2020 (Leder)
Anne Grete Reitan 2020
Morten Einarsve 2020
Håndballavdeling: Aase Vedul-Moen 2020 (Leder)
Heidi Håvardsen 2020
Astrid Revhaug 2020
Line Benjaminsen 2020
Per Ove Opheim 2020
Erik Ringstad 2020
Jørgen Alstad 2021
Fotball: Ståle Heimstad 2020 (Leder)
Jonas Myhr 2020
Sonny Flokkmann 2021
Trine Hokstad 2021
Marit Husby 2021
Treningssenteret: Roger Bollerud 2020 (Leder)
Asgeir Iversen 2021
Hege Røsdal 2020
Hermann Skelstad 2021
Jonas Nordaune 2021
Stokkvola Tusenårssti: Per Olav Skjesol 2020 (Leder)
Ny turstigruppe Ann Cathrin Fossum 2021
Kjell Stokkan 2021 (Kasserer)
Maiken Sandberg 2021
Valgkomite: Heidi Håvardsen 2021
Jennifer Vedul 2021
Silje Lillenes 2020
Arne Olav Husby 2020
Revisorer: Terje Skjesol 2020
Morten André Stokkan 2020
Webansvarlig: Tron Vedul Tronstad 2020