Fanebærer – 17. mai

Fra og med 2019 startet idrettslaget med en rulleringsordning på hvem som er ansvarlig for å finne fanebærer for idrettslagets fane. Det er de tre gruppene med flest aktive medlemmer som får dette ansvaret. Skiavdelinga tok på seg ansvaret første året og vi kjører alfabetisk rekkefølge deretter. Det betyr at rekkefølgen fram til 2030 blir:

År Ansvarlig
2019 Skiavd.
2020 Fotballavd. (avlyst pga. korona)
2021 Håndballavd. (avlyste pga. korona)
2022 Fotballavd.
2023 Håndballavd.
2024 Skiavdelingen
2025 Fotballavd.
2026 Håndballavd.
2027 Skiavd.
2028 Fotballavd.
2029 Håndballavd.
2030 Skiavdelingen