Fanebærer – 17. mai

Fra og med 2019 startet idrettslaget med en rulleringsordning på hvem som er ansvarlig for å finne fanebærer for idrettslagets fane. Det er de tre gruppene med flest aktive medlemmer som får dette ansvaret. Skiavdelinga tok på seg ansvaret første året og vi kjører alfabetisk rekkefølge deretter. Det betyr at rekkefølgen fram til 2030 blir:

År Ansvarlig
2019 Skiavd.
2020 Fotballavd.
2021 Håndballavd.
2022 Skiavd.
2023 Fotballavd.
2024 Håndballavd.
2025 Skiavdelingen
2026 Fotballavd.
2027 Håndballavd.
2028 Skiavd.
2029 Fotballavd.
2030 Håndballavd.