Fanebærer – 17. mai

Fra og med 2019 startet idrettslaget med en rulleringsordning på hvem som er ansvarlig for å finne fanebærer for idrettslagets fane. Skiavdelinga tok på seg ansvaret første året og vi kjører alfabetisk rekkefølge deretter. Det betyr at rekkefølgen fram til 2030 blir:

År Ansvarlig
2019 Skiavd.
2020 Stokkvola tusenårssti
2021 Treningssenteret
2022 Fotballavd.
2023 Friidrett
2024 Håndballavd.
2025 Skiavdelingen
2026 Stokkvola tusenårssti
2027 Treningssenteret
2028 Fotballavd.
2029 Friidrett
2030 Håndballavd.