Medlemskontingent

Vi har behov for å få flere medlemmer i IL Aasguten. Ikke bare gir medlemskontingenten direkte penger i kassen, men flere medlemmer gir også økt støtte fra Kulturdepartementet gjennom lokale aktivitetsmidler (LAM).

Det er derfor viktig at ikke bare aktive medlemmer betaler medlemskontingent, men også de som mener idrettslaget gjør en god jobb for aktiviteten i nærmiljøet.

Har du medlemskap i Åsen Treningssenter, så må du også være medlem i IL Aasguten.

Gjennom medlemskontingenten får også alle aktive som representerer IL Aasguten på arrangementer GRATIS forsikring (personskade). Se her for mer informasjon.

Prisene for 2022 er 100 kroner per medlem. Dette startet etter at idrettsforbundet stilte krav om at alle medlemmer i idrettslag skulle betale minst 100 kroner, men dette har de gått tilbake på. Siden dette er en enkel løsning for idrettslaget har vi valgt å videreføre denne ordningen. Vi er klar over at dette er ugunstig for store barnefamilier, men vi håper at rabatten dere ofte får under arrangement (søskenmoderasjon praktiseres ved mange anledninger) gjør at dere ikke føler dette som er stort problem. De som nå slipper billigere unna (spesielt voksne enkeltmedlemmer og pensjonister) oppfordres til å bruke pengene som er spart til å kjøpe et ekstra lodd eller lignende ved neste anledning.

Hvis du ønsker å melde deg inn er det enkleste å klikke på “BLI MEDLEM” i menyen til høyre, eller å gå inn her. Husk å legge til e-postadresse som vi kan nå deg på, bl.a. for å sende fakturaer. Ved familiemedlemskap er det viktig at alle familiemedlemmene blir med. Etter at dette er gjort vil du få en faktura som må betales gjennom MinIdrett.

NB! Vi ønsker ikke at medlemmene skal betale direkte til konto, sånn som vi har gjort tidligere år, men betale en faktura som vi genererer i medlemsregisteret vårt.