ingen allidrett og idrettsskole i uke 8

Obs: Siden allidrett og idrettsskolen følger skoleruta, er det ingen aktivitet i vinterferien (uke 8).

I uke 9 starter idrettsskolen for 1-4. klasse med turn. Mer informasjon publiseres i Hoopit.