Allidrett 3-6 år

Allidrett er et aktivitetstilbud for barn 3-6 år. Åsenhallen er da åpen for frileik hvor foreldrene selv står for aktiviteten, samt rigging/opprydding av utstyr.
Barna kan begynne det året de fyller tre år og delta frem til sommerferien før skolestart. Det er viktig at denne aldersgrensen følges slik at barna får en trygg arena å utfolde seg på.
Allidrett har oppstart etter skolens høstferie, onsdag 18. oktober 2023.

Alder: 3-6 år
Sted: Åsenhallen
Tid: Onsdager kl.17.00-17.45.
Hallen skal være ferdig ryddet og forlatt til kl.18.00.

Følg ellers med på hjemmesiden for endringer.

Medlemskap:
Alle barn som deltar på allidrett være medlemmer i idrettslaget. Betalende medlemmer dekkes av idrettslagets forsikring og idrettslaget mottar støtte etter hvor mange medlemmer som er registrert. Kontingent for 2023 er 100,- pr medlem.