Idrettskole 1 – 2.klasse

Idrettskolen er et aktivitetstilbud for barn i 1.-2.klasse. Gjennom idrettskolen får barna prøve ulike idretter i ulike miljø. Varierte og allsidige aktiviteter gir barna et godt utgangspunkt for å kunne delta i flere idretter senere. 

Idrettskolen i IL Aasguten er et samarbeid mellom alle avdelingene, men koordineres av Friidrettsavdelingen.

 

Medlemskap:
Alle barn som deltar på idrettskolen være medlemmer i idrettslaget. Betalende medlemmer dekkes av idrettslagets forsikring og idrettslaget mottar støtte basert på hvor mange medlemmer som er registrert. Kontingent for 2023 er kr. 100,- pr. medlem. Medlemskap registreres i Hoopit: https://app.hoopit.io/join/il-aasguten-564251 Ta kontakt om det skulle være noe.