Idrettsskolen 1 – 4.klasse

Idrettsskolen er Allidrett for barn i 1.-4.klasse. Allidrett for barn er et variert aktivitetstilbud hvor barn får prøve flere ulike idretter i flere miljøer. Varierte og allsidige aktiviteter gir barna et godt utgangspunkt for å kunne delta i flere idretter senere.  

Allidrett i IL Aasguten er et samarbeid mellom alle avdelingene, men koordineres av Friidrettsavdelingen.

Medlemskap:
Alle barn som deltar på idrettsskolen  være medlemmer i idrettslaget. Betalende medlemmer dekkes av idrettslagets forsikring og idrettslaget mottar også støtte etter hvor mange medlemmer som er registrert. Kontingent for 2022 er kr. 100,- pr. person.
Du kan melde deg/dere inn via www.aasguten.no Velg «BLI MEDLEM» i blått på høyre side. Du kan også melde deg/dere inn via www.minidrett.no