Styret

Verv

Leder: Per Olav Skjesol- 901 33 290
Kasserer: Kjell Stokkan: 482 64 925

Styresmedlem:

Maiken Merethe Sandberg: 988 92 061
Ann Cathrin Fossum: 917 50 876
Asbjørn Andersen: 916 38 548

Ta kontakt på mail: