Politiattest

  • Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest.
  • Den enkelte trener/lagkontakt er selv ansvarlig for å ordne seg attest. Søk via: https://www.politi.no/tjenester/politiattest/
  • Med søknaden må sendes en attest fra idrettslaget om at du trenger politiattest. Se hovedlagets hjemmeside for mer informasjon om dette.
  • Personer som ikke leverer politiattest eller har anmerkninger på attesten, skal ikke gis oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.