Årsmøte 2023 – Sakliste og saksunderlag

Torsdag 29. februar klokken 19:30 avholdes årsmøtet på klubbhuset.

Sakliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede  
 2. Velge dirigent, protokollfører og 2 til å underskrive protokoll 
 3. Godkjenne innkallingen 
 4. Godkjenne saklista og forretningsorden 
 5. Behandle idrettslagets årsberetning 
 6. Behandle idrettslagets regnskap 
 7. Behandle forslag og saker 
  1. Hedersdiplom 
 8. Fastsette medlemskontingent for 2025 
 9. Vedta idrettslagets budsjett 
 10. Behandle idrettslagets organisasjonsplan og strategiplan 
 11. Foreta valg av nye styremedlemmer 

Sakliste som pdf: Årsmøte_2023_Sakliste


Saksunderlag:

Sak 5) Behandle idrettslagets årsberetning

Merk: I år kommer vi IKKE til å gå gjennom hele årsmeldingen, men komme med noen utdrag i årsmøtet. Det åpnes for kommentarer og spørsmål etterpå, så da er det viktig at alle har lest gjennom årsmeldingene før møtet.

Fotball_Årsmelding2023

Friidrett_Årsmelding2023

Håndball_Årsmelding2023

Ski_Årsmelding2023

Treningssenter_Årsmelding2023

Turstigruppa_Årsmelding2023

Hovedlaget_Årsmelding2023

Sak 6) Behandle idrettslagets regnskap

Fotball_Regnskap2023

Friidrett_Regnskap2023

Håndball_Regnskap2023

Ski_Regnskap2023

Treningssenteret_Regnskap2023

Turstigruppa_Regnskap2023

Hovedlaget_Regnskap2023

Sak 8) Fastsette medlemskontingent for 2025

Hovedstyret foreslår at vi viderefører ordningen med 100 kr. per medlem, uavhengig av alder og familierelasjon.

Sak 9) Vedta idrettslagets budsjett

Fotball_Budsjett2024

Friidrett_Budsjett 2024

Håndball_Budsjett2024

Ski_Budsjett2024

Treningssenter_Budsjett2024

Hovedlaget_Budsjett2024

Sak 10) Behandle idrettslagets organisasjons- og strategiplan:

Se gjerne gjennom disse to dokumentene før møtet for å se om dere har forslag til endringer.

Hovedstyret kommer til å foreslå en liten endring i strategiplanen:

Eksisterende tekst: Hovedstyret i IL Aasguten skal hvert år vurdere om det skal utgis et meldingsblad (til jul). Dette skal informere om aktiviteten i laget og være med å motivere flere til å bli med på aktivitet i regi av laget.

Forslag til ny tekst: Hovedstyret i IL Aasguten skal hvert år vurdere å gi ut en informasjonsbrosjyre til hele bygda før høstferien. Dette skal informere om aktiviteten i laget og være med å motivere flere til å bli med på aktivitet i regi av laget.