Invitasjon til årets siste knøtteturnering

Årets siste knøtteturnering foregår på Frosta hos Neset IL, hvor alle deltakende knøtter blir premiert for hederlig innsats gjennom året som har gått. Datoen er 22. september og påmelding er hos de respektive lagkontaktene i hvert enkelt knøttelag.