Grendakamper, 3v3 turnering og knøtteturnering

Sett av hælga 25 og 26 august til fotball hælg i Åsen!

Starter lørdagen med grennakamper, info kommer.
kl 15.00-18.00 blir det 3v3 turnering. Vi har sendt invitasjon til Ekne, Neset, Skogn, Aasguten og Markabygda.
Oppfordre alle jenter og gutter født f.o.m 2006- t.o.m 2009 å melde seg på!
Søndagen blir det knøtteturnering. Info kommer.