Fotballavslutning 2017

Vi inviterer alle spillere, dommere, trenere, lagkontakter og foresatte til fotballavslutning på samfunnshuset lørdag 21. oktober klokken 16:00

Her blir det premieutdeling, loddsalg og servering.

Jentelagene tar med opp-smurt og guttelagene tar med kake/kaffebrød.
Alle tar med drikke, kopper og fat til eget bruk.

Pga plassbegrensninger er arrangementet forbeholdt foresatte og spillere.
(Event. barnevogner må parkeres på utsiden)

Fotballgruppa