Klubbdommerkurs – fotball

Klubbdommerkurset er den 10 mai kl 1900 i klubbhuset.
Alle ungdommer fra 13 år og eldre kan komme. Man må ikke være fotballspiller for å delta.
Alle de som skal dømme i år har møteplikt.
Svært ønskelig at trenere og lagkontakter møter opp. Vi ber disse også om å oppfordre spillere på eget lag til å delta.