Skal du på cup eller treningsleir til utlandet?

Her er litt informasjon fra politiet ang. pass:

INFORMASJON TIL IDRETTSLAG VEDRØRENDE PASS TIL STORSJØCUP
Hvert år får vi henvendelser fra foreldre som ønsker å få utstedt nødpass til barn som skal delta på Storsjøcup. Begrunnelsen for dette er at det i cupreglementet står at spillere kan bli avkrevd dokumentasjon på alder.

I Norden kan man reise passfritt. Det betyr at man ikke trenger pass når man skal reise til Sverige. Myndighetene har strammet inn på regler og praksis når det gjelder utstedelse av nødpass. Regelen er nå at man kun får utstedt nødpass når man kan dokumentere utenlandsreise hvor det kreves pass, og at det ikke er mulig å få utstedt ordinært pass innen man skal reise. Det vil derfor ikke bli utsted nødpass til bruk som legitimasjon på Storsjøcup.

Dersom man ikke har annen legitimasjon og trenger pass for å bekrefte ID må ordinært pass bestilles i god tid og senest innen 14 dager før man skal reise.

Vi minner om at for å få utstedt pass til barn under 18 år trengs følgende dokumentasjon:

• Tidligere pass dersom barnet har pass fra før
• Fødselsattest (dersom man ikke medbringer tidligere pass)
• Dersom bare en av foreldrene er med barnet, må det medbringes fullmakt fra den som ikke møter. Begge foreldre må legitimere seg.

Pass til barn under 16 år koster kr 270,-. Etter fylte 16 år koster pass kr 450,-.

Det anbefales å lese informasjon som ligger på www.politi.no. Der kan det også bestilles time.

Politiet i Namsos, Steinkjer politistasjon, Verdal lensmannskontor og Stjørdal lensmannskontor har langåpent for passøknader èn dag pr. uke i mai og juni. Se www.politi.no/nord_trondelag for mer informasjon.