Ny seriestruktur for menn senior

Ny seriestruktur for menn senior ble vedtatt på NFFs Forbundsting 27. februar i år. Tinget vedtok med dette både ny seriestruktur fra 2017 og bestemmelser om overgang fra dagens ordning (2016) til den nye fra 2017.

Se vedlagte link for mer informasjon

Serieordningen 2017