Påmelding

Åsen treningssenter er ment som et tilbud til IL Aasgutens medlemmer. Alle som ønsker å bli medlem i Åsen treningssenter må også være medlem i IL Aasguten.

Medlemskap i IL Aasguten og Treningssenteret kan kjøpes hele året, når det passer for deg.

Vi har en årlig betaling i januar. Du kan bli medlem gjennom hele året!
Du må laste ned Hoopit app. Der registrere du deg og familien under Åsen treningssenter.
Ønsker du å bli medlem må du ta kontakt med Hermann Skjelstad for kode. Alle må være medlem i il Aasguten. Det koster 100kr pr pers. Dette betaler du i Hoopit.

Priser:

  • Årskort for enkeltmedlemmer kr. 1500,-
    • Gjelder fra det året du fyller 13 år. Ingen øvre aldersgrense
      .
  • Årskort for familie kr. 3000,-
    • Familie: Alle har samme adresse. Ungdom fram til 17 år inkluderes i familien. Fra året ungdommen fyller 18 år blir det enkelt medlem.

For å bli medlem på Åsen treningssenter:

1: ta kontakt med Roger Bollerud

Betal medlemskontingent i il Aasguten, 100kr PR person og betal medlemskap i Åsen treningssenter, 1500kr pr pers el 3000 kr for familie.

Lag deg en bruker på Hoopit. Her betaler du for medlemskap og treningsavgift.

Husk å påføre navn og fødselsdato (DDMMÅÅÅÅ)

NB! Ved familiemedlemskap er det viktig at alle familiemedlemmene skrives på.

2 du kan bli medlem hele året, ta kontakt for mere info.

3: Si i fra til Roger Bollerud (91245884) for informasjon og kode til døra.

Velkommen

Ønsker du å ta med en venn, omvisning eller en prøvetime, si i fra til noen i styret! (1 prøvetime pr pers )

Vi har ferietrening i vinterferie, påskeferie, sommerferie, høstferien og juleferie. Ta kontakt om du ønsker å trene i ferien. Info legges ut før hver ferie!