Lederkurs for ungdom 2023

Trøndelag idrettskrets kan endelig invitere til et nytt Lederkurs for ungdom. Vi utdanner unge idrettsledere som VIL, KAN og TØR bidra i ulike verv eller oppgaver som trener, styremedlem, dommer med mer, i sitt idrettslag og i norsk idrett.

Hva? Kurs for engasjert ungdom som ønsker å gjøre en forskjell i idrettslaget
Mål? Få flere unge ledere i norsk idrett
Hvordan? Kurset består av én undervisningshelg pluss en lørdag, samt en praksisoppgave mellom første og andre samling
Hvem? Engasjert ungdom mellom 15 og 19 år
Når? Første samling: Fredag 20. til søndag 22. januar 2023 – med overnatting
Andre samling: Lørdag 22. april (dato foreløpig. Fortrinnsvis fysisk)
Hvor? Del 1 gjennomføres fysisk på Munkeby Herberge, Levanger.
Del 2: fortrinnsvis fysisk strekningen Oppdal-Namsos.

Søknadsfrist er 18.desember.

Det er ønskelig at klubben stiller med minst 2 deltakere. Ta kontakt med leder ved interesse.

Mer info finnes på Trøndelag Idrettskrets sine sider: https://www.idrettsforbundet.no/trondelag/lfu23