Ekstraordinært årsmøte, 10. mars 2020 – Sakliste

Det kalles herved inn til ekstraordinært årsmøte i IL Aasguten.

Tid: Tirsdag 10. mars kl. 21:00
Sted: Klubbhuset, 2. etasje

Sakliste:

  1. Godkjenne de stemmeberettigete
  2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden
  3. Velge dirigent, referent og to medlemmer til å signere protokollen
  4. Behandle forslag og sake
    1. Foreta valg av ny leder
      Forslag fra valgkomiteen: Kjersti Husby går inn som ny leder i IL Aasguten, og Karin Nordaune Arentz erstatter henne som kasserer.

Sakliste som pdf: Innkalling til ekstraordinært årsmøte 10. mars 2020