Referat fra årsmøtet 2017

Omsider har årsmøtereferatet for 2017 blitt lagt ut under Dokumenter i menyen til venstre. Referatet inneholder blant annet årsmeldingene og regnskapene.

Beklager at det har tatt lang tid. Trøsta får være at det nå kommer til å ligge her “til evig tid”, og historien har ikke endret seg siden årsmøtet ble avholdt.