Idrettshall

Levanger kommune har akkurat informert om hvem som har vunnet konkurransen om å få bygge idrettshall i Åsen. Under ligger noen bilder og litt av teksten som er i beskrivelsen av vinneren. Vi gleder oss!

Beskrivelse av løsning
Hallen er lagt inn i terrenget i nordvest, mens garderobeanlegget i én etasje omkranser hallen på to sider, mot sørøst og nordøst. Materiallager er plassert i en lavere del mot nordvest.

Hovedinngangen ligger mot sørøst og leder direkte inn til vestibylen. Vestibylen ligger sentralt i anlegget og blir en sosial kafé med sitteplasser for 50 personer. Rommet er dobbelthøyt og har lysinnslipp fra tre sider. Vaktrommet har henvendelse både mot hall og mot vestibylen, og er også kiosk med serveringsmulighet. Kiosk og kaféareal vil kunne benyttes både ved arrangementer i hallen og ute på fotballstadion. Inn mot vestibylen ligger et toalettanlegg for publikum. Et hcwc er plassert i tilknytning til vindfanget.

Tribuneanlegget ligger på plan 1. Dette gir enkel tilgang fra vestibyle og kafé, uten bruk av trapp og heis. Tribunen er dimensjonert for 150 tilskuere. Den vil også fungere som sosial arena for utøvere før og etter trening.

Hallen har noen få vindusåpninger mot nord. Dette gir mulighet for dagslysinnslipp, og utsikt i retning Hammervatnet. Vinduene kan enkelt blendes av ved behov.

Hallen kan deles i tre med hev- og senkbare skillevegger. Hver hall-del har et garderobesett i direkte tilknytning til seg, i tillegg til hvert sitt materiallager. Det er utgang fra hallen med rømningsdører mot nordvest. Her er det også en port for inn- og ut-transportering av utstyr.

Hallen har tre sett med garderober, der alle er universelt utformet. Hver garderobe består av garderobe med skiftemulighet, dusjrom og toaletter. Dusjrommet har 8 dusjbåser, der én av disse er tilgjengelig for rullestolbruker. Til hver garderobe ligger et toalett og et hc-toalett. Hallen har tre instruktørgarderober. Én av disse har universell tilgjengelighet med toalett, skiftemulighet og dusj. Denne ligger i direkte tilknytning til vestibyle. 

Renholdsrom har direkte atkomst til hall og har innvendig port. Tekniske rom er samlet og sentralt plassert på plan 1. Tekniske rom består av ventilasjonsrom og varmesentral, samt nisjer med dør for el-tavle og IKT. Varmepumpe plasseres på tak over teknisk rom. Det er tilgang til tak via leider og luke i tak fra teknisk rom.

Materialbruk

Hallen bygges opp av stål sandwich-elementer og får en mørk grå farge utvendig. De lavere delene med garderobe og materiallager har stående trepanel som gråner over tid og gir en n kontrast mot det mørke hallvolumet. Trekledningen brytes opp av vertikale vinduselementer som gir lysinnslipp i korridorene. Vestibylen åpner seg mot hovedatkomst og forplass med store glass- og aluminiumsfasader.

Innvendig har hallen trespiler opp til 2,5 m høyde for å gi en robust over ate, samt akustisk demping. Halltaket har TRP-plater med perforert steg som også bidrar akustisk. I himling over vestibyle og kafé-areal er det trespiler. Hallen har kombielastisk gulv, mens øvrige rom i hovedsak har epoxybelegg. Sittebenker i tribune har parkett. Materialvalg er i henhold til kravspesi kasjon og det vises til materialplaner.