Idrettshall i Åsen

Da har Levanger kommune kjøpt tomta hvor Idrettshallen skal stå.  Prosjektstart først i September og Idrettshallen skal stå ferdig i 2019 i følge avisa Innherred

Handball skal endelig få inn i egnede lokaler , det vil bli Badminton , Bueskyting og mye mere . For Åsbyggen blir det drømmeforhold for fysisk aktivitet ,  kanskje Treningsenteret også kommer under samme tak så får vi all fysisk aktivitet i de samme lokalene. Det blir bare helt fantastisk.