IL Aasguten har merket opp nye stier.

Nye oppdaterte stier på Åsfjellet se  Ut.no

fb-260ly-260