Sal timer

Her er timeplan for 2. Etasje på Åsen treningssenter. Timene starter mandag 05.09 kl 19.00. Det vil variere på hva som er på timene. Følg med på il aasguten, booking siden. Denne planen varer fram til uke 41.
Velkommen på time!