Klubbhuset.

Fra Mandag 23.Mai skal Skolen låne garderober på Klubbhuset ,da vedlikehold av garderober på skolen starter da. De låser opp ,vasker og stenger etter seg.  Dør opp til 2. etg blir stengt permanent fra nå.

Det er også satt inn ny dør i 2.etg mot vest , kodelås er ikke satt inn enda så nøkkelsjef i de første 2 ukene blir Gaute Evenhus. tlf. 48126401

ko