Medlemsregistrering

IL Aasguten trenger litt hjelp fra DEG!

For at idrettslagene i Norge skal få økonomisk støtte i framtiden må alle medlemmer være registrert med fødselsdato og postnummer. Dette er for å hindre juks i medlemstall. Norges Idrettsforbund har utviklet en medlemsregisterløsning som vi i IL Aasguten har tatt i bruk for å sørge for at vi får pengene vi sårt trenger.

De aller fleste fødselsdatoene har vi klart å skaffe til veie, men noen feil kan nok ha oppstått. Postnummer derimot ble ikke registrert da vi holdt på med innsamlingen. Alle medlemmer ble derfor registrert med postnummer 7630 (7632-befolkningen og andre som måtte ha annet postnummer får ha oss unnskyldt).

Nå trenger vi litt hjelp av dere. Hvis dere kan gå inn på MinIdrett (innloggingsboks har vært plassert i høyre marg en stund) og oppdatere opplysningene om dere hadde vi satt veldig stor pris på det.

Inne i Min Idrett kan dere også opprette familierelasjoner slik at vi etter hvert kan sørge for at dere får tilsendt rett medlemskontingent. Det er allerede noen som har betalt årets kontingent, og vi skal forsøke så godt vi klarer å ikke dobbeltfakturere dere. Hvis du mot formodning får en faktura og du allerede har betalt kontingent, vennligst se bort fra denne og pust rolig.

Det er også en stor fordel hvis dere kan legge inn en e-postadresse i Min Idrett. Da vil vi kunne sende ut medlemskontingentfaktura fra systemet og dere vil kunne betale denne direkte i Min Idrett.

Vi håper dere ikke får problemer, men skulle det skje har Min Idrett en egen support-telefon og e-post som dere finner ved å klikke på Min Idrett-bildet til høyre.