Uttrukne navn fra trimboka på Stokkvola 2014

Følgende personer får gavekort fra Intersport:

Jorunn Finnstad

Vigdis Reinås

Kari Langås

Oddrun Myhr

Øyvind Kolbrekke

Vinnerne får tilsendt gavekortet i posten.