Valg og verv i IL Aasguten .

Da skal vi snart gjøre opp status for 2014 . Det blir både med økonomi og årsmeldinger fra alle avdelinger.

Det blir valg og nå har DU muligheten til å bidra og påvirke  miljøet i Åsen , valgkomite vil jobbe aktivt for å få tak i nye personer hvor andre nå gir seg etter 2 eller flere år i sine verv.

Har du verv i dag og ønsker å avslutte etter endt periode så ta kontakt med leder valgkomite. Senest 3 uker før årsmøtet , 12 Feb 2015.

 Leder i Valgkomite er Olav Martin Svendgård tlf: 90037352  /[email protected]

Er det en aktivitet eller noe du liker ,så meld deg , du må ikke ha barn med for å sitte i ett styre i IL Aasguten.