Mange medlemmer i IL Aasguten for 2014!!!

Det er svært gledelig å kunne telle opp antallet som til nå har betalt medlemskontingent i IL Aasguten. Pr dags dato er vi 735 medlemmer i laget. Dette er det største antallet etter at laget ble 100 år – da var vi 780 i jubileumsåret. Nytt i år er at alle medlemmer blir registrerte i KlubbAdmin i NIF. Denne registreringen vil danne grunnlaget for senere tildelinger av offentlige midler. Derfor er det veldig viktig at vi blir så mange som mulig.

Alle lister med aktive deltakere fra underavdelingene er kontrollerte mot medlemsregistret. I mange avdelinger er det veldig bra oppslutning. De som faller litt utenfor, vil bli kontaktet av arbeidsutvalget. Det som også er svært positivt, er at vi har så mange “støttemedlemmer” i den eldre garde.

Kasserer vil heller ikke underslå at all innbetaling er positiv for saldoen på bankkontoen 🙂

Takk for at dere vil være medlem i laget!!!

Vh Torbjørn Nyborg

Kasserer