Ny organisering av trimavdelingen.

Ved oppstarten av Åsen treningssenter ble det vurdert å legge driften under trimavdelingen. I en oppstartfase fant vi ut at dette ikke var helt hensiktsmessig, da vi ikke visste hvor mange medlemmer som ville komme, og dermed en usikker økonomi. Derfor ble senteret lagt under arbeidsutvalget i oppstarten.

Nå er imidlertid treningssenteret i full drift, og det ble gledelig veldig mange som har meldt seg inn og er brukere av senteret. Dette medfører også at det må brukes mye tid til administrasjon og forvaltning av penger og utstyr. Derfor har hovedstyret diskutert hvordan man kan organisere dette for framtida. Det syntes tidlig helt klart i diskusjonen at treningssenteret måtte bli egen avdeling.

Etter som IL Aasguten vil få en ny avdeling for Stokkvola tusenårssti, ville det bli for mange avdelinger med en ny også bare for treningssenteret. Derfor gikk vi tilbake til start og vurderte en sammenslåing av treningssenter og trim. Dette ble enstemmig vedtatt på hovedstyremøte i august. Saken må opp på årsmøtet for 2014 for endelig godkjenning.

Ikke alle i trimstyret ville være med i dette nye fellesstyret, da drift av treningssenter ikke er like aktuelt. Men alle i trimstyret var enige om at en sammenslåing er til det beste for IL Aasguten totalt.  Avdelingen vil nå hete treningssenter/trim.

Den “nye” avdelingen skal konstituere seg med det første.