FRISKUS- fritidskortet i Levanger

Levanger kommune har en lokal fritidskort-ordning som gir støtte til fritidsaktiviteter for barn og unge i familier med økonomiske utfordringer.

Fritidskortet kan benyttes til betaling av medlemskontingent i IL Aasguten.

IL Aasgutens underavdelinger er registrert som arrangør i Friskus og fritidskortet kan benytte til å betale for deltakelse på aktiviteter i klubben.

Støtten er på 1500 kroner per barn per skoleår og gjelder for barn mellom 6 og 18 år.

Fritidskortet bidrar i hovedsak til å dekke utgifter til medlemskap og aktivitetsavgift i korps, idrett, 4H eller liknende. Sportsutstyr, instrumenter osv. dekkes ikke av Fritidskortet.

Mer info om fritidskortet finnes her.