IL Aasguten kontingent 2019.

Godt nyttår.

Da er  kontingent 2019 sendt ut i min idrett.

Er noe feil , har du ikke fått krav? Noe du lurer på?

Send spml. i e-post til : [email protected]