IL Aasguten klubbhus utleie.

Da er det ingen utleie av IL Aasguten klubbhus frem til våren 2019 , men Skihytta kan leies om du ønsker.

 

Kun intern leie av lag eller avdelingene som er avtalt/godkjent på booking siden.

(Leia av Skihytta går jo fint da.  )

Leie av skihytta