IL Aasguten 110 År.

Kake i gymsalen under Grendakampene Lørdag 2. Sept kl. 1300

Alle er velkommen.