Årsmøte IL Aasguten.

Årsmøte 2015 .

Innkalling til medlemmer.

Onsdag 6. April 2016 kl. 1930. Klubbhuset 2. etg.

Valgkomite må ha beskjed om endringer 3 uker før årsmøte.

Saker må til leder i styret 2 uker før årsmøtet.

Sakliste legges ut 1 uke før årsmøtet.

(Valgkomite leder Jarle Selven tlf.91747195)

 

Sakliste

Årsmøte 2015.  

6.April 2016.

 

 

 • Godkjenne stemmeberettigede.
 • Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.
 • Velge dirigent, referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
 • Behandle idrettslagets årsberetning og gruppe årsmeldinger.
 • Behandle idrettslagets og gruppenes regnskap i revidert stand.
 • Behandle forslag og saker.
  1. Husstyret /Trim
  2. Ny Lovnorm.Idrettslag lovnorm
 • Fastsette medlemskontingent 2017 og Treningsavgifter.
 • Behandle idrettslagets organisasjons- og strategiplan.
 • Valg:

 

 

 

img_0453.png