Årsmøtereferat

Nå ligger referatet for årsmøtet 2014 under “Dokumenter” i menyen til venstre. Alle årsmeldinger og regnskap ligger som vedlegg på slutten av referatet.

Signert versjon ligger i protokollpermen til idrettslaget.