Innkalling til Årsmøte 2014.

Innkalling til Årsmøte for medlemmer i IL Aasguten.

12. Februar  2015

kl.1900 på Klubbhuset 2. etg. 

Sakliste: Årsmøte 2014 Sakliste

Du kan også få kopi av saksdokumenter ved å ta kontakt med leder i styret i IL Aasguten.

Årsmøte følger lagets lovnorm §13. (i NIF lover.) i forbindelse med valg og gjennomføring.

Leder IL Aasguten

Kjell Olav Einarsve